Subsidie voor rietgedekte panden

Sommige rietgedekte panden komen in aanraking voor subsidie. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen bestaande rietgedekte panden en nieuwe daken. Voor nieuwe daken bestaan er geen subsidies, voor bestaande rietgedekte panden bestaan deze soms wel.

De subsidieregelingen gelden niet alleen voor woonhuizen en/of boerderijen. Deze gelden ook voor overige rietgedekte objecten, zoals een hooiberg of schuur. In het geval van een hooiberg wordt er vaak subsidie verleend voor het restaureren van het pand, wanneer deze zichtbaar is vanaf de openbare weg. Bij lang niet alle regelingen hoeft uw pand een status te hebben als monument, wel kan zijn er extra regelingen mogelijk bij monumenten (afhankelijk van de status).

Ook voor monumentale panden zijn er soms subsidies te regelen. De locatie van het pand speelt hierbij een belangrijke factor. Het beleid van de desbetreffende gemeente en de ouderdom van het pand kunnen hierin verschil maken. Er is meestal een gemeentelijke, regionale en een landelijke regeling aanwezig. Per regeling zijn de randvoorwaarden verschillend. Wanneer een pand ouder is of erg gezichtsbepalend is in de omgeving, heeft u een grotere kans op subsidie.


Welke subsidie regeling geldt voor mijn rieten dak?

Voor meer informatie kunt u bij uw gemeente navraag doen over de gemeentelijke regelingen. Hier kunnen ze u doorverwijzen waar u moet zijn om navraag te doen over de regionale regeling en bij de provincie kunnen ze u verder helpen met waar u moet zijn op landelijk niveau. Het budget voor deze subsidies is helaas vaak beperkt. Als u over een aantal jaar van plan bent een pand opnieuw te dekken, kunt u het beste gelijk beginnen met informeren.

In het geval van rijksmonumenten is bij de belastingdienst een aftrekregeling voor onderhoudskosten mogelijk. Deze gelden alleen onder bepaalde voorwaarden. Hieronder valt onder andere het vervangen van het rieten dak. Deze regeling wordt de BRIM subsidie genoemd.

subsidie

De vraag om subsidie is er vaak een voor de langere termijn. Dit hangt bijvoorbeeld af van hoe gezichtsbepalend en hoe oud uw pand is. Daarnaast hanteren verschillende gemeenten verschillende richtlijnen voor het wel of niet verlenen van subsidie. Er is al of niet een gemeentelijke, provinciale of landelijke regeling voor uw pand. Het kan handig zijn om bij de gemeente navraag te doen, en vervolgens vanuit de gemeente op provinciaal niveau aanvraag te doen. Vervolgens kunt u nog via de provincie op landelijk niveau een aanvraag doen. Zoals u merkt zal u dit wat tijd kosten. De beschikbare gelden voor dit soort regelingen zijn meestal vrij beperkt. Als u dus weet dat een renovatie van uw kap er over een paar jaar aan gaat komen, dan kan het verstandig zijn om nu al te beginnen met het doen van een aanvraag voor subsidie.

Overigens kunt u niet alleen subsidie krijgen voor een monumentale boerderij of woonhuis, maar ook voor bijvoorbeeld schuren en hooibergen. Hoe meer gezichtsbepalend, hoe meer kans u maakt op het krijgen van subsidie. Voor rijksmonumenten bestaat er naast de mogelijke subsidie ook een aftrekregeling voor onderhoud (waaronder het vervangen van een rieten kap) bij de belastingdienst. Mocht u de gelukkige zijn die zowel gebruik kan maken van subsidie als een aftrekregeling, dan is het wel verplicht om de subsidie van de onderhoudskosten af te trekken.


Financiering

Als bezitter van een rijk- of gemeentelijk monument zijn er financiële regelingen en voordelen voor restauratie en onderhoudskosten aan uw pand. In veel gevallen kunt u terecht bij het Nationaal Restauratiefonds of via ons kantoor (rieten dak financieren).

Rijksmonumenten

Restauratiefonds-hypotheek
Een voordelige annuitaire hypotheek met een zeer lage rente voor de restauratiekosten aan uw pand. De rente ligt 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%).

Brim-subsidie
Een subsidie voor onderhoud aan rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Dit geldt voor bijvoorbeeld boerderijen, kerken of molens. Voorwaarde is dat het gebouw mag ook niet als woning in gebruik mag zijn.

Gemeentelijke monumenten

Cultuurfonds-hypotheek
Een voordelige lening voor de restauratie van uw gemeentelijk of provinciaal monument. Beschikbaar in negen provincies. Net als het restauratiefonds ligt de rente 5% onder de markrente (met een minimum van 1,5%).

Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek
De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek is bedoeld voor eigenaren van historische stolpboerderijen in de provincie Noord-Holland, die hun pand gaan restaureren. Speciaal voor stolpen die geen rijks- of provinciaal monument zijn.

Social Media

Aanmelden nieuwsbrief