Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is Reus Verzekeringen op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit foutieve informatie op deze site of het gebruik van de website. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

© Copyright Reus Verzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site (riet-verzekering.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Reus Verzekeringen.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Reus Verzekeringen.

Social Media

Aanmelden nieuwsbrief