Wat u moet weten over de milieuschadeverzekering

Geplaatst op vrijdag 16 april 2021 in Uitgelicht

Wij hebben tijdelijk geen mogelijkheden om asbest (milieuschade) te verzekeren. Zodra wij weer mogelijkheden hebben zijn wij u graag weer van dienst.

Voor zowel particuliere woonboerderijen als boerenbedrijven kan een milieuschadeverzekering belangrijk zijn en vooral bij calamiteiten de financiële schade aanzienlijk beperken. Deze bijzondere verzekering staat los van de rietverzekering. Wat dekt een milieuschadeverzekering en hoe noodzakelijk is deze voor uw situatie?

Met een goede rietverzekering is uw woning met rieten dak gedekt bij schade door calamiteiten als brand, diefstal en storm. In sommige gevallen kan bijvoorbeeld brand zorgen voor een nieuw probleem, namelijk milieuschade. Denk aan vrijgekomen asbest of andere chemische stoffen.

milieuschadeverzekering

De kosten die milieuschade met zich meebrengt kunnen flink in de papieren lopen en worden helaas niet vergoed door uw standaard rietververkering. In dat geval kunt u een beroep doen op de milieuschadeverzekering.

Wat is milieuschade?

Bij milieuschade gaat het om vervuiling van bodem en water door vrijgekomen (gevaarlijke) chemische stoffen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Asbest
  • Vloeibare brandstoffen
  • Bestrijdingsmiddelen
  • Gas

Door brand of storm kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen en (nog meer) schade aanrichten aan zowel uw eigen terrein als in de directe omgeving. Stel dat er bij een brand asbestdeeltjes vrijkomen of dat een opslagtank met diesel beschadigd raakt door een storm.

Het verwijderen en saneren van dergelijke stoffen is ontzettend kostbaar. Als veroorzaker van de milieuschade bent u bovendien wettelijk verplicht om dit op te ruimen, zowel van uw eigen terrein als in de omgeving. Een milieuschadeverzekering dekt de saneringskosten en meer.

Wat dekt een milieuschadeverzekering?

Een milieuschadeverzekering dekt bij de meeste verzekeraars de volgende zaken:

  • Saneringskosten
  • Onderzoekskosten
  • Juridische bijstand
  • Milieuschade door eigen gebrek
  • Verontreiniging op omliggende locaties
  • Verontreiniging tijdens werkzaamheden bij derden

Het maakt dus niet uit of de bodem- en/of waterverontreiniging plaatsvindt op uw eigen terrein of op het terrein van uw buren. Als er vervuiling op uw terrein plaatsvindt door derden, bijvoorbeeld door een bouwbedrijf, leverancier of door buren en zij zijn niet verzekerd, dan kunt u ook een beroep doen op uw eigen milieuschadeverzekering.

Wanneer heeft u een milieuschadeverzekering nodig?

Lang niet iedereen heeft een milieuschadeverzekering nodig. Als het gaat om rietgedekte woningen is een milieuschadeverzekering vooral relevant voor boerenbedrijven. Zij werken vaker met (gevaarlijke) chemische stoffen.

Toch kan deze verzekering ook voor particulieren in sommige gevallen noodzakelijk zijn. In een eerder verschenen artikel zijn wij al uitgebreid ingegaan op asbest. Met name in woningen en bijgebouwen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw zit vaak asbest verwerkt. Door storm- of brandschade kunnen asbestdeeltjes vrijkomen en zowel op uw eigen terrein als bij omringende buren terechtkomen, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Zijn er asbesthoudende materialen in of om uw rietgedekte woning aanwezig? Dan is een milieuschadeverzekering dus aan te raden.

Als aanvulling op uw rietverzekering

Een milieuschadeverzekering kan een goede aanvulling zijn op uw rietverzekering. Ontstaat er schade aan objecten of letsel als gevolg van milieuschade? Dan kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering.

Let erop dat de voorwaarden voor zowel uw riet-verzekering als milieuschadeverzekering per verzekeraar kunnen verschillen.

Uw reactie toevoegen

Via onderstaand formulier kunt u uw reactie toevoegen.

Social Media

Aanmelden nieuwsbrief